Genellikle LYS ya da YGS sınavına hazırlanan pek çok öğrenci özel ders almaktadır. Özel dersler genellikle öğrencilerin çözmekte en çok zorlandığı alanlardan biri olan Matematik alanında verilmektedir. Matematik alanında bu kadar fazla özel ders alınmasının nedeni kuşkusuz bu alanda kabiliyet geliştirmenin son derece zor olmasıdır. Sadece analitik bilgi ve beceri değil, aynı zamanda bir takım formüllerin de ezberlenmesi gerekmektedir. Dolayısıyla bu durum da Matematik eğitimini zorlaştırmaktadır. Pek çok konu ayrı bölümlere ayrılmaktadır. Bu konuların her birinin farklı bir şekilde anlatılması söz konusu olacaktır. Soru tipleri de birbirinden son derece farklı olacaktır. Her bir soru tipine göre daha farklı anlatımlar söz konusu olacaktır.

Ankara’da Matematik özel ders almak isteyenlerin en çok tercih ettiği derslerden biridir. Bu dersin bu kadar yoğun olarak talep edilmesi pek çok farklı öğretmenin bu alanda ders vermeye talip olmasını sağlamıştır. Yeterliliklerine ve kapasitelerine göre değerlendirilen pek çok hoca için bu dersi vermek son derece profesyonel bir iştir.
Ankara’da Matematik özel dersi almak isteyen kişilerin seçecekleri öğretmenler konusunda son derece dikkatli olmaları gerekmektedir. Öğretmenin mezun olduğu okul, tam olarak Matematik bıranşında olup olmadığı, ne kadar süredir Milli Eğitim Bakanlığı’nda tecrübeli olduğu ya da ne kadar süredir dershane tecrübesinin bulunduğu değerlendirilmelidir. Tüm bunların yanında öğretmenin yetiştirdiği öğrencilerin ne kadar başarılı olduğunun bilinmesi de önemlidir. Bu sayede kişi kendisinin ne duruma çıkabileceği hakkında fikir sahibi olacaktır.

Özel ders verilirken hem ders saatinin ne kadar verimli geçtiği, hem kullanılan kaynaklarını ne kadar nitelikli olduğu önemlidir. Bu tür hususlara dikkat etmek verilen dersin kalitesini artırmak anlamında son derece önemlidir. Ankara’da Matematik özel dersi alan pek çok kişinin aradığı şey nitelikli bir ders saati geçirmek ve gerçekten de anlatılan konuları tüm boyutları ile öğrenmektir. Bunun yanında önemli olan başka bir husus da çözümlü soruların incelenmesi ve öğrencinin çözemediği soruları rahatlıkla danışabilme imkanının olmasıdır. Ankara’da Matematik özel dersi verirken bu hususların üzerinde hassasiyetle durmaktayız.